Menu

Søg om tilskud

Søg om tilskud

Til stævner indland med overnatning kan der maksimalt ansøges om kr. 100,- pr. spiller. (Max. 1 gang pr. sæson)
Til stævner udland kan der maksimalt ansøges om kr. 300,- pr. spiller - én gang pr. år. (Max 1 gang pr. sæson)

Send en ansøgning til: janca14@mail.tele.dk  Ansøgningen skal indeholde:

  • Turens formål, dato mv.
  • Antal spillere og antal ledere (opdelt på klubber (VIF, VG osv.)
  • Samlet budget for turen
  • Forventet deltagerpris pr. spiller
  • Opnået tilskud fra andre fonde & foreninger.

Kuglen ser meget gerne at der kommer en tilbagemelding omkring arrangementet :-)