Menu

Kontraktregler

Denne vejledning opridser i grundtræk de hovedregler, som Viby IF Fodbolds bestyrelse har udstukket omkring kontrakter til trænere og ledere i fodboldklubben.

Perioder

Kontrakter indgås som udgangspunkt pr. 1. januar og løber i 12 måneder til udgangen af december.

En kontrakt består af dels en samarbejdsaftale mellem klubben og træneren eller lederen, og dels af en børneattest, som kræves af alle, der er fyldt 15 år.

Hvis derinde i sæsonen sker udskiftning af trænere/ledere på det enkelte hold, er følgende gældende:

  • Kontrakter udstedes kun pr. 1. januar eller pr. 1. august i den pågældende sæson
  • Der udstedes ikke kontakter efter 1. september i en sæson. Nye ledere herefter får først kontrakt for sæsonen 1. januar året efter.
  • Hvis en person stopper midt i en sæson udbetales en forholdsmæssig andel af godtgørelsen. Der sker dog fuld udbetaling, hvis holdet selv finder en afløser og begge personer indvilger i at finde en metode at dele det samlede beløb på.
  • Klubben kan opsige en træner/leder med 1 måneds varsel.

Antal trænere og ledere pr. hold

Der er kun én cheftræner pr. årgang. Denne person er af klubben ”ansat” til, at varetage årgangens drift og har det sportslige ansvar.

Til hvert tilmeldt 8 mands og 11 mands hold kan tilknyttes på kontraktbasis en træner, en ungdomstræner (mellem 15 og 18 år), juniortrænere (under 15 år) og en holdleder.

Årgangen kan ikke have permanente trænere eller ledere tilknyttet, som ikke er godkendt af ungdomsudvalget og bestyrelsen, og som ikke har indleveret en børneattest.

Øvrige modeller og/eller sammensætninger kræver bestyrelsens tilladelse og kan ikke tages til udtryk for præcedens for øvrige årgange.

Aflønning

Klubben udbetaler som hovedregel ikke lønninger til trænere/ledere tilknyttet klubbens ungdomshold.

Hvert år fastsætter bestyrelsen årets godtgørelse. Dette er et maksimumbeløb som udbetales efter de danske skatteregler om udbetaling af skattefri godtgørelse til frivillige ledere. Klubben er ikke ansvarlig for evt. skattemæssig ansættelse af den enkelte. Godtgørelsen udbetales normalt i oktober/november måned i henhold til kontraktens ordlyd.

Da ledere ikke ansættes efter 1. september, er det derfor en endelig ”slutafregning” der sker i oktober/november til det enkelte holds ledere. Hvis en person stopper efter 1. september anses beløbet forudbetalt, og der kan ikke ske efterfølgende betalinger til holdet/ny leder for den resterende periode.

I 2016 er godtgørelsen fastsat til 1.500 kr. til cheftrænere, 1.000 kr. til trænere, 500 kr. til holdledere, 500 kr. til ungdomstrænere og et gavekort på 250 kr. til juniortrænere.

 

Viby IF Fodbold / bestyrelsen

Klubnyt 04. maj kl. 09:19
VG Fodbold holder stiftende generalforsamling 27.5.2021 kl. 19.30 VG Fodbold holder stiftende generalforsamling 27.5.2021 kl. 19.30
Nyheder
20. september kl. 16:27 U11 og U12 pigerne fik fint besøg til træning
Nyt fra ungdom
12. september kl. 17:44 VG 2007/2008
Nyt fra kvinde senior
13. august kl. 08:11 Kvinde Senior (1)
Nyt fra ungdom
22. juni kl. 21:54 U10 VG pigerne afholdte klubmesterskab for VG Fodbolds Super seje U7 drenge og piger ⚽️
;